Lūgšanas

Litānija pandēmijas laikam

Litānija pandēmijas laikam

Dievs, mūsu Tēvs un Radītājs, Apžēlojies par mums! Kungs Jēzu Kristu, mūsu Brālis un Pestītājs, Apžēlojies par mums! Svētais Gars, mūsu Aizstāvis un Iedvesmotājs, Apžēlojies par mums! Svētā Trīsvienība, svētuma un žēlsirdības avots, Mēs Tevi slavējam un Tevi...

Lūgšana Lutera baznīcā, Torņakalnā

Lūgšana Lutera baznīcā, Torņakalnā

Tu, Dievs, vairāk nekā viss. Viss, kas var būt, kas mūs aptver un mūs ietver, Tu, kas esi Galējā realitāte, Visuaptverošā īstenība, Mīlestība, Tu, Viens, Tu, Daudzi, Tu, neaptverami Lielais, Tu, bezgalīgi Mazais, Alfa un Omega, Sākums un beigas, piedzimšana un nāve, dzīve un mūžība.